4.1.3 Grundlaget for en revurdering - bilag 2-virksomhed

For bilag 2-virksomheder kan tilsynsmyndigheden revurdere miljøgodkendelsen, når der er forløbet otte år efter meddelelsen af en godkendelse. Der gælder en almindelig forpligtelse til at opdatere utidssvarende miljøgodkendelser, jf. forudsætningerne for miljøbeskyttelseslovens § 41b, men hvis en miljøgodkendelse af en bilag 2-virksomhed ikke er utidssvarende, gælder der ikke de samme krav om revurdering som for revurdering af bilag 1-virksomheder.

Ved tilsynsmyndighedens vurdering af behovet for at revurdere en virksomheds miljøgodkendelse indgår oplysninger fra tilsyn, fra virksomhedens egenkontrol og indberetninger. Det indgår også i vurderingen, i hvilket omfang virksomhedens gældende afgørelser, herunder vilkår, forudsætninger m.v., fortsat er relevante, dækkende og tilstrækkelige til at regulere virksomhedens miljøforhold.

Hvis virksomheden er helt eller delvist omfattet af standardvilkår, skal du være opmærksom på reglerne, der er beskrevet i nedenstående afsnit:

Virksomheder omfattet af standardvilkår

Delaktiviteter omfattet af standardvilkår

Senest opdateret d. 27-06-2014