4.1.5 Delaktiviteter omfattet af standardvilkår

Hvis kun en del af virksomhedens aktiviteter - og det kan også være en aktivitet på en bilag 1-virksomhed - er omfattet af standardvilkår, så gælder følgende, jf. godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 14, § 36:

Hvis aktiviteterne både teknisk og forureningsmæssigt kan adskilles fra den øvrige del af virksomheden, gælder følgende:

  • Godkendelsesmyndigheden skal fastsætte de relevante standardvilkår for de pågældende aktiviteter.
  • Godkendelsesmyndigheden kan undtagelsesvist fastsætte ændrede eller yderligere vilkår end standardvilkårene for bilag 2-virksomheder.

Udgangspunktet er, at det som hovedregel vil være tilstrækkeligt at fastsætte standardvilkår til de berørte virksomheder. Når det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 3, at der undtagelsesvis kan fastsættes ændrede eller yderligere vilkår, betyder det, at der skal være en særlig begrundelse for det. En særlig begrundelse kan foreligge, hvis en virksomhed anvender råvarer eller maskineri, som adskiller sig væsentligt fra andre virksomheder i branchen, og at det derfor er relevant at fastsætte særlige vilkår med henblik på at forebygge f.eks. jordforurening, vibrationer, støv- eller lugtgener.

Hvis det ikke er muligt at adskille de aktiviteter, som er omfattet af standardvilkår, fra den øvrige del af virksomheden, gælder, at godkendelsesmyndigheden i nødvendigt omfang kan fravige standardvilkårene og erstatte dem med individuelt fastsatte vilkår. 

Senest opdateret d. 18-10-2022