4.1.1 Basistilstandsrapport – revurderinger

I forbindelse med revurdering af en bilag 1-virksomhed skal tilsynsmyndigheden træffe afgørelse, om virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport eller en supplerende basistilstandsrapport.

Påbud om, at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport, skal forvarsles jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 48, stk. 1 ved, at tilsynsmyndigheden sender et udkast til afgørelse til virksomheden om, hvorvidt virksomheden skal udarbejde en basistilstandsrapport.

Ved revurderinger efter miljøbeskyttelseslovens § 41a, kan der træffes afgørelse, inden basistilstandsrapporten foreligger, hvis det er nødvendigt for at beskytte miljø eller sundhed. Som hovedregel skal basistilstandsrapporten foreligge, inden afgørelsen træffes.

Du kan læse mere om basistilstandsrapporter i opslaget om Basistilstandsrapporter og i EU-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter.

Senest opdateret d. 18-10-2022