Myndigheder

Afsnittet ny godkendelse eller tillæg beskriver den proces, du skal igennem i forbindelse med afgørelse om miljøgodkendelse for en virksomhed.

Afsnittet revurdering af godkendelse beskriver tilsvarende den proces, du skal igennem i forbindelse med en revurdering - uanset om den er begrundet i kravene til bilag 1 virksomheder, eller om det er en revurdering, du som myndighed selv vælger at initiere.

Du kan også finde uddybende information i opslagsdelen af denne vejledning.

Senest opdateret d. 27-06-2014