3.4.3 Retningslinje for formulering af vilkår

Vær omhyggelig, når du skriver vilkår.

Vilkårene:

 • Skal kunne "måles og vejes" (dvs. skal kunne verificeres - ellers er de ikke meget værd).
 • Skal være overskuelige og forudsigelige for adressaten.
 • Skal klart fastlægge virksomhedens pligter.
 • Skal være nødvendige og tilstrækkelige.
 • Skal være proportionale, dvs. der skal være balance mellem miljøgevinster og økonomiske omkostninger.
 • Skal være entydige og præcise.
 • Skal være relevante.
 • Skal rettes specifikt til virksomheden.
 • Skal kunne håndhæves af tilsynsmyndigheden.
 • Skal have hjemmel, dvs. du skal sikre dig, at du også har hjemmel og er rette myndighed til at stille et givet vilkår.

Vilkårene skal ikke:

 • Indeholde definitioner; de kan med fordel forklares i godkendelsens vurdering og begrundelse.
 • Gengive tekst fra lov, bekendtgørelser eller regulativer, medmindre det fremgår specifikt af det pågældende regelsæt. Dermed undgås dobbeltregulering.
 • Rettes mod myndigheden. Det er virksomheden, der skal opfylde vilkårene.
 • Indeholde krav der eksempelvis tilgodeser arbejdsmiljøet. Det er der ikke hjemmel til i miljøbeskyttelsesloven.
 • Indeholde krav om oplysninger og redegørelser, som ikke er relevante for myndighedens tilsyn.
 • Indeholde krav om navngivning eller nummerering af maskiner og bygninger mm, medmindre det er afgørende for tilsynet.
 • Indeholde krav om anmeldelse af eksempelvis udskiftning af kemikalier – og at dette kan ske under forudsætning af myndighedens accept.
 • Indeholde et tilbagevendende krav om, at virksomheden skal redegøre for brug af BAT eller løbende skal holde myndigheden orienteret om udviklingsplaner eller aktiviteter, som ikke medfører forøget forurening.
 • Indeholde formuleringer om, at virksomheden skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen. 
 • Indeholde anbefalinger, f.eks. formuleringer som ”det anbefales” eller ”virksomheden bør”. 

Senest opdateret d. 10-01-2017