4 Revurdering af godkendelse

Vejledningen om revurdering af miljøgodkendelse beskriver, hvilke virksomheders miljøgodkendelse der skal revurderes. Ud over dette er denne del af vejledningen struktureret efter de trin, som revurderingsprocessen indeholder: