2.1.1 Baggrund for revurdering

Der er forskellig baggrund for at foretage revurdering af en miljøgodkendelse.

For bilag 1-virksomheder skal en miljøgodkendelse revurderes, når der foreligger BAT konklusioner, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, jf. BAT i revurderingssager,

Såfremt der ikke foreligger BAT-konklusioner, som vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, revurderes virksomheden mindst hvert 10 år, dog 8 år efter første udstedte miljøgodkendelse.

For bilag 2-virksomheder gælder, at godkendelsen kan tages op til revision 8 år efter, at godkendelsen er modtaget.

For bilag 2-virksomheder vil en miljøgodkendelse typisk tages op til revurdering, hvis den eksisterende miljøgodkendelse ikke er tidssvarende eller uaktuel. En eksisterende godkendelse kan være uaktuel på flere områder. Der kan eksempelvis være dele af miljøgodkendelsen, der ikke længere udnyttes.

Krav om revurdering efter offentliggørelse af en BAT-konklusion gælder også biaktiviteter omfattet af bilag 1 på en § 42-virksomhed samt de aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed.

Senest opdateret d. 10-10-2022