2.1.2 Fastlæggelse af emner

Ved revurdering gennemgår myndigheden virksomhedens godkendelse(r) og beslutter, hvilke vilkår der skal tages op til revurdering. Dette meddeles til virksomheden.

For en bilag 1-virksomhed skal revurderingen omfatte den samlede virksomhed, herunder eventuelle bilag 2-aktiviteter. For en bilag 2-virksomhed kan revurdering også omfatte alle forhold. Dette vil typisk være gældende, hvis godkendelsen er meget gammel og ikke tidssvarende. Hvis revurderingen omfatter en bilag 2-virksomhed, der er omfattet af standardvilkår, meddeles revurdering af miljøgodkendelse ud fra de relevante standardvilkår.

Når det gælder BAT, er der typisk sket en udvikling i forhold til den eksisterende godkendelse. For bilag 1-virksomheder vil det ofte være vedtagne BAT-konklusioner, der udløser revurdering af miljøgodkendelsen. For en eksisterende virksomhed kan det være forbundet med store udfordringer at leve op til BAT, og der er for bilag 1-virksomheder, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 52, fastsat en frist på 4 år fra offentliggørelsen, inden BAT skal overholdes. For bilag 2 virksomheder er der ikke nogen specifik tidsramme for, hvornår BAT skal opfyldes. Dette vil fremgå af revurderingen.

For nogle bilag 1-virksomheder kan der i forbindelse med revurdering - hvis det er relevant og ikke tidligere udført - blive stillet krav om, at der skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Du kan læse mere om basistilstandsrapport under afsnittet om særlige problemstillinger samt i EU-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter.

Det er myndigheden, der beslutter, hvilke forhold der skal tages op i forbindelse med revurderingen, og meddeler dette til virksomheden.

Inden arbejdet med indsamling af oplysninger til brug ved revurderingen påbegyndes, kan det være relevant, at du holder et møde med myndigheden for at få fastlagt de nærmere detaljer omkring processen, herunder aftale fælles tidsplan for hele processen.

Senest opdateret d. 10-10-2022