2.1 Revurdering påbegyndes

For at sikre, at din virksomheds miljøgodkendelse modsvarer bedste tilgængelige teknik (BAT) og modsvarer de aktuelle driftsforhold, tages miljøgodkendelsen op til revurdering. Det er myndigheden, der skal tage initiativ til en revurdering, og den meddeler, når revurderingen påbegyndes.

For en bilag 1-virksomhed skal revurderingen omfatte den samlede virksomhed, herunder eventuelle bilag 2-aktiviteter. Ved revurdering af en bilag 2-virksomhed beslutter myndigheden, hvilke vilkår der skal revurderes. For en bilag 2-virksomhed kan revurdering dog også omfatte alle forhold. Dette vil typisk være gældende, hvis godkendelsen er meget gammel og ikke tidssvarende.

Du kan læse mere om revurdering i godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 16.

Vær opmærksom på, at miljømyndigheden skal offentliggøre, når revurdering af en bilag 1-virksomhed påbegyndes, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 46, stk. 2.

Senest opdateret d. 10-10-2022