2.5 Endelig afgørelse

Når du har modtaget afgørelsen, er det vigtigt at gennemgå den og sikre, at du får overblik over alle de stillede vilkår, og hvad der eventuelt skal iværksættes. Det er især vigtigt, at du får overblik over frister for, hvornår vilkår skal være opfyldt.

Er revurderingen udløst som følge af vedtagne BAT-konklusioner, er der som udgangspunkt tale, om at vilkår skal være gennemført senest fire år fra offentliggørelsen af BAT-konklusionerne. Dette vil fremgå af afgørelsen.

Under "Ny godkendelse eller tillæg" kan du læse mere om overblik over vilkår.

Du kan læse mere om klageregler i afsnittet om klageregler.

Senest opdateret d. 10-01-2018