2.2 Opdatering af information

Du skal afvente udspil fra myndigheden. Når myndigheden har identificeret, hvilke oplysninger, den har brug for som grundlag for revurderingen, beder myndigheden virksomheden om disse oplysninger. Oplysningerne kan eventuelt gives som opdateringer af den miljøtekniske beskrivelse eller dele af denne, hvis en sådan tidligere er udarbejdet, og du finder det hensigtsmæssigt.

Det er vigtigt, at du leverer den information, som myndigheden efterspørger.