2.4 Afgørelse til kommentering

Når miljømyndigheden er færdig med sagsbehandlingen, sender den udkast til afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen til kommentering hos virksomheden.

Når du får udkast til revurdering af miljøgodkendelse til kommentering, er det vigtigt, at du nøje gennemgår udkastet med hensyn til indhold og stillede vilkår.

Når myndigheden igangsætter en revurdering, vil myndigheden annoncere, at arbejdet er igangsat. Vær opmærksom på, at offentligheden har adgang til at læse og kommentere udkast til afgørelse om revurdering af en bilag 1-virksomhed, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 51, idet udkastet vil blive tilsendt den del af offentligheden, der har henvendt sig, da det blev annonceret, at arbejdet med revurderingen blev sat i gang.

For bilag 2-virksomheder vil der ikke ske en annoncering, når revurderingen igangsættes.

Senest opdateret d. 10-10-2022