2.2.1 Informationsindsamling

Det er myndigheden, der beskriver præcis, hvad det er for oplysninger, der er behov for i forbindelse med revurderingen. I relation til de enkelte emner, som myndigheden vil have oplysninger om, vil omfanget og detaljeringsniveauet typisk være på samme niveau, som hvis du beskriver emnet i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse. Du kan læse mere om omfang og detaljeringsniveau i afsnittet om udarbejdelse af ansøgning.

For virksomheder, der er omfattet af standardvilkår, vil det være standardvilkårene, der er gældende ved en revurdering, selv om virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse er meddelt, før standardvilkårene trådte i kraft. For de virksomhedstyper, der er omfattet af standardvilkår, beskriver bekendtgørelsen om standardvilkår, hvilke oplysninger der skal ligge til grund for ansøgning om miljøgodkendelse. De oplysningskrav kan tilsvarende anvendes til brug ved indsamling af informationer til revurdering.

Senest opdateret d. 10-10-2022