4.2.1 Forhold afhængigt af om BAT-konklusioner foreligger

Ved sagsbehandlingen af en revurdering er der forskel på, om BAT-konklusioner foreligger - eller om BAT-konklusioner ikke foreligger.

BAT-konklusioner foreligger

Ved revurderinger af bilag 1-virksomheder skal tilsynsmyndigheden lægge relevante BAT-konklusioner vedtaget og offentliggjort af EU-Kommissionen til grund.

Tilsynsmyndigheden skal være opmærksom på, at en revurdering skal gennemføres, så de reviderede vilkår kan overholdes af virksomheden senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-Tidende. For at sikre, at virksomheden har rimelig tid til at opfylde eventuelle nye vilkår, bør revurderinger derfor iværksættes af tilsynsmyndigheden så hurtigt som muligt efter offentliggørelsen af en BAT-konklusion i EU-Tidende.     

BAT-konklusioner foreligger ikke

Ved revurderinger af bilag 1-virksomheder, hvor der endnu ikke er vedtaget og offentliggjort BAT-konklusioner af EU-Kommissionen, skal tilsynsmyndigheden i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 24, stk. 2, i stedet anvende konklusionerne om BAT i BAT-referencedokumenter.

I de tilfælde, hvor der hverken foreligger en BAT-konklusion eller et BAT-referencedokument, skal godkendelsesmyndigheden fastsætte vilkår om BAT i overensstemmelse med retningslinjerne i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 5. Inden afgørelsen meddeles, skal virksomheden høres. Det samme gælder, hvis en delaktivitet eller en produktionsproces på en virksomhed ikke er omfattet af en BAT-konklusion, et BAT-referencedokument eller, hvor en BAT-konklusion ikke omhandler alle aktivitetens eller processens potentielle miljøpåvirkninger.

Gode råd

  • Orienter de berørte virksomheder, så snart myndigheden får kendskab til, at BAT-konklusioner er på vej.
  • Hvis en virksomheds hovedlistepunkt er omfattet af flere BREF-dokumenter, skal myndigheden vælge, hvilket der udløser fuld revurdering af hele virksomheden.
  • Aftal en gensidig forpligtende tids- og handlingsplan for revurderingsprocessen med virksomheden hurtigst muligt efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.
  • For s-mærkede virksomheder indledes tidligt i forløbet et samarbejde mellem Miljøstyrelsen og kommunen.
  • Involver relevante virksomheder i forbindelse med udarbejdelse af BREF-dokumenter for derved at målrette BAT-konklusioner til danske forhold.

Senest opdateret d. 18-10-2022