4.2.4 Offentliggørelse – En revurdering indledes – Bilag 1-virksomhed

Tilsynsmyndigheden er forpligtet til at offentliggøre, når den indleder en revurdering af en bilag 1-virksomhed, og der må ikke træffes en afgørelse, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om tilsynsmyndighedens udkast til afgørelse. Det fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 51.

Offentliggørelsen skal ske digitalt og skal som minimum indeholde følgende:

  1. Tilsynsmyndighedens navn og adresse.
  2. Virksomhedens navn og beliggenhed.
  3. Oplysning om, at tilsynsmyndigheden agter at tage virksomhedens miljøgodkendelse op til revurdering.
  4. Oplysning om, at enhver har ret til at se og kommentere sagens akter, samt oplysning om hvortil kommentarer og spørgsmål kan rettes.
  5. Angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed.
  6. Oplysning om, at enhver inden for en nærmere fastsat frist på 2-4 uger fra offentliggørelsen af, at sagen er startet, kan anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse, når dette foreligger, og at enhver har ret til at kommentere udkast til afgørelse inden for en frist på 2-4 uger fra modtagelsen af udkastet.

Senest opdateret d. 18-10-2022