4.2.5 Oplysninger fra virksomheden

Når myndigheden har modtaget de relevante oplysninger fra virksomheden, foregår sagsbehandlingsprocessen principielt som beskrevet i afsnittet "udarbejdelse af miljøgodkendelse", men detaljeringsgraden vil naturligvis afhænge helt af den enkelte revurderings omfang.

Senest opdateret d. 27-06-2014