4.2.3 Opstartsbrev

Opstartsbrev - Bilag 1-virksomheder

Tilsynsmyndigheden skal skriftligt meddele virksomheden, at en revurdering er igangsat, og myndigheden skal oplyse om sine foreløbige overvejelser om revurderingens indhold. I opstartsbrevet skal myndigheden anmode om de oplysninger m.v., som er nødvendige, for at myndigheden kan træffe afgørelse.

Opstartsbrevet bør indeholde oplysninger om hjemlen til at iværksætte en revurdering og baggrunden for revurderingen. I det omfang myndigheden ønsker at yde virksomheden den service, kan opstartsbrevet suppleres med oplysninger om status vedr. de miljøgodkendelser, påbud, evt. nye branchekrav, BAT-referencer og BAT-konklusioner, som er relevante for den pågældende virksomhed. Læs mere i afsnittet om "BAT i revurderingssager"

Myndigheden fastsætter en frist for virksomhedens fremsendelse af de ønskede oplysninger til myndigheden.

Opstartsbrev - Bilag 2-virksomheder

Tilsynsmyndigheden skal meddele virksomheden, at revurderingen er igangsat, og myndigheden skal oplyse virksomheden om myndighedens foreløbige overvejelser om revurderingens indhold. Tilsynsmyndigheden skal herunder anmode virksomheden om de oplysninger m.v., som er nødvendige for, at tilsynsmyndigheden kan træffe afgørelse i sagen.

Det anbefales, at opstartsbrevet indeholder en begrundelse for revurderingen, og det kan desuden indeholde en status vedr. de miljøgodkendelser, påbud, evt. nye branchekrav m.v., som er relevante for den pågældende virksomhed.

Det anbefales desuden, at myndigheden fastsætter en frist for virksomhedens fremsendelse af de ønskede oplysninger til myndigheden.

Hvis virksomheden er omfattet af et eller flere afsnit i bekendtgørelsen om standardvilkår, anbefales det at oplyse dette i opstartsbrevet, da virksomheden skal forholde sig til de relevante standardvilkår og skal oplyse overfor myndigheden, om og i givet fald i hvilket omfang standardvilkårene er relevante for virksomheden og dens aktiviteter.

Du kan læse mere om standardvilkår og det deraf følgende grundlag for vurdering af de relevante oplysninger til en revurdering i afsnit Virksomheder omfattet af standardvilkår og i afsnit Delaktiviteter omfattet af standardvilkår

Senest opdateret d. 27-06-2014