4.2.7 Virksomhedens opdatering af information

Myndigheden skal offentliggøre, når en revurdering af en bilag 1-virksomhed indledes. Se mere i afsnittet om "Offentliggørelse - En revurdering indledes - bilag 1-virksomhed". 

Når myndigheden har offentliggjort, at en revurdering af en miljøgodkendelse indledes, kan alle inden for den fastsatte frist anmode om at få udkastet til afgørelse tilsendt, når det foreligger.

Alle, der ønsker det, skal have udkastet til afgørelse til kommentering, når det foreligger.

Når tilsynsmyndigheden fremsender udkastet til afgørelse, skal myndigheden også informere modtageren af udkastet om materiale, som tilsynsmyndigheden eventuelt måtte have fået til rådighed efter, at offentliggørelsen blev foretaget. Læs mere i opslaget om høring og offentlighed.

Senest opdateret d. 27-06-2014