5.8.5 BAT-konklusioner

BAT-konklusionerne er et separat kapitel i hvert enkelt BREF-dokument (BAT-reference documents) og sammenfatter, hvad der er BAT for branchen, herunder hvilke emissionsniveauer der kan opnås med de teknikker, som er vurderet at være BAT.

BAT-konklusionerne indgår i BREF-dokumenterne.

Konklusionerne kan omfatte:

  • Emissionsniveauer, der er forbundet med anvendelse af BAT.
  • Overvågning af emissioner.
  • Krav til miljøstyringssystemer.
  • Ressourceeffektivitet og ressourceforbrug.
  • Affaldsminimering og genanvendelse.
  • Indretning, håndtering, drift mm.

BAT-konklusioner skal anvendes i forbindelse med myndighedens godkendelse, vilkårsfastsættelse og revurdering af virksomheden.

BREF-dokumenter

I forbindelse med fastsættelsen af vilkår og emissionsgrænseværdier på baggrund af en BAT-konklusion er det bagvedliggende BREF-dokument fundamentet herfor. Det er derfor oftest nødvendigt at sætte sig ind i hele dokumentet.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over alle BREF'er. Her kan du finde en beskrivelse af hvert BREF-dokument, information om status og seneste revision samt link til alle BREF-dokumenter, alle offentliggjorte BAT-konklusioner samt eventuelle BAT-tjeklister.

BAT-tjeklister er et dansk hjælpeværktøj, der opsummerer BAT-konklusioner i skemaform, og som er med til at give overblik. Virksomheden kan udarbejde BAT-redegørelsen ved at udfylde den/de relevante Bat-tjekliste/r.

Efter godkendelsesbekendtgørelsen er der en frist på fire år fra offentliggørelsen af BAT-konklusionen og til, at den skal være gennemført på virksomheden.

Du kan læse mere om fastsættelse af frister her

BAT og hovedlistepunkt

Miljømyndigheden informerer virksomheden om, hvad der er virksomhedens hovedlistepunkt, og om, hvilken BAT-konklusion der udløser en revurdering uden for den normale kadence.

Meddelelsen om hovedlistepunkt er ikke en afgørelse, der kan påklages særskilt.

Senest opdateret d. 19-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst