5.8.6 BREF-dokumenter

EU-Kommissionen udsender "BAT reference documents" (BREF-dokumenter) for virksomhedstyper, der er omfattet af IE-direktivet.

BREF-dokumenter er tekniske dokumenter, hvori der fastlægges, hvad der må betragtes som BAT for de virksomhedstyper, som er omfattet af BREF-dokumentet. Det fremgår af de enkelte BREF-dokumenter, hvilke virksomhedstyper BREF-dokumentet omfatter.

Der er 28 sektor-BREF-dokumenter. Alle sektorer i IE-direktivets bilag I (bortset fra affaldsdeponering) er omfattet af et BREF-dokument.

Der er enkelte tværgående BREF-dokumenter, som udgangspunkt vedrører alle relevante bilag 1-virksomheder.

Udarbejdelse af BREF'er

BREF-dokumenterne udarbejdes af det Europæiske IPPC kontor i Sevilla. Dette sker på baggrund af en omfattende informationsudveksling og dialog i en teknisk arbejdsgruppe (TWG).

Den tekniske arbejdsgruppe (TWG) består af eksperter fra medlemsstaterne, industrien, grønne organisationer og Kommissionen.

BAT-konklusioner

BAT-konklusioner er den del af et BREF-dokument, der beskriver, hvad der er BAT. BAT-konklusioner vedtages af Kommissionen efter afstemning i et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne.

EU-Kommissionen oversætter BAT-konklusioner til de enkelte landes officielle sprog. Vedtagne BAT-konklusioner offentliggøres i EU-Tidende.

Her finder du BREF-dokumenter og vedtagne BAT-konklusioner:

I bilag 8 til godkendelsesbekendtgørelsen er der en oversigt over vedtagne BAT-konklusioner og over BREF-dokumenterne. Bilaget opdateres ved ændring af bekendtgørelsen.

Når du har brug for at finde et BREF-dokument eller vide mere om status for arbejdet med revisionen af disse, kan du finde dette på Miljøstyrelsens hjemmeside eller på EU kommissionens hjemmeside.

Senest opdateret d. 19-10-2022

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst