5.8.5 BAT-konklusioner

BAT-konklusionerne er et separat kapitel i hvert enkelt BREF-dokument (BAT-reference documents) og sammenfatter, hvad der er BAT for branchen, herunder hvilke emissionsniveauer der kan opnås med de teknikker, som er vurderet at være BAT.

BAT-konklusionerne indgår i BREF-dokumenterne.

Konklusionerne kan omfatte:

  • Emissionsniveauer, der er forbundet med anvendelse af BAT.
  • Overvågning af emissioner
  • Krav til miljøstyringssystemer.
  • Ressourceeffektivitet og ressourceforbrug.
  • Affaldsminimering og genanvendelse.
  • Indretning, håndtering, drift mm.

BAT-konklusioner skal anvendes i forbindelse med myndighedens godkendelse, vilkårsfastsættelse og revurdering af virksomheden.

BREF-dokumenter

I forbindelse med fastsættelsen af vilkår og emissionsgrænseværdier på baggrund af en BAT-konklusion er det bagvedliggende BREF-dokument fundamentet herfor. Det er derfor oftest nødvendigt at sætte sig ind i hele dokumentet.

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over alle BREF'er. Her kan du finde en beskrivelse af hvert BREF-dokument, information om status og seneste revision samt link til alle BREF-dokumenter, alle offentliggjorte BAT-konklusioner samt eventuelle BAT-tjeklister.

BAT-tjeklister er et dansk hjælpeværktøj, der opsummerer BAT-konklusioner i skemaform, og som er med til at give overblik. Virksomheden kan udarbejde BAT-redegørelsen ved at udfylde den/de relevante Bat-tjekliste/r.

Efter godkendelsesbekendtgørelsen er der en frist på fire år fra offentliggørelsen af BAT-konklusionen og til, at den skal være gennemført på virksomheden.

BAT og hovedlistepunkt

Miljømyndigheden informerer virksomheden om, hvad der er virksomhedens hovedlistepunkt, og om, hvilken BAT-konklusion der udløser en revurdering uden for den normale kadence.

Meddelelsen om hovedlistepunkt er ikke en afgørelse, der kan påklages særskilt.

 

Senest opdateret d. 22-12-2016

Klik her for at se tidligere gældende versioner af denne vejledningstekst