4.2 Sagsbehandling

Det er tilsynsmyndigheden, der skal tage initiativ til en revurdering. Den enkelte virksomhed har ingen handlepligt i forhold til at igangsætte en revurdering af virksomhedens miljøgodkendelse.

Når miljømyndigheden starter en revurdering af en bilag-1-virksomhed, skal det annonceres, at alle har ret til at komme med bidrag i revurderingsfasen – inden for en given frist. Se mere i afsnittet "Offentliggørelse - En revurdering indledes - bilag 1-virksomhed". Tilsynsmyndigheden skal skriftligt meddele virksomheden, at en revurdering er igangsat. Se mere i afsnittet om opstartsbrev.

Myndigheden skal oplyse virksomheden om sine foreløbige overvejelser om revurderingens indhold og skal anmode om de oplysninger m.v., som er nødvendige for, at tilsynsmyndigheden kan træffe afgørelse i sagen.

Myndigheden skal i den forbindelse overveje, om der skal laves en basistilstandsrapport for bilag 1-virksomheder. Læs mere i afsnittet om basistilstandsrapport - revurderinger og i EU-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter.

Myndigheden skal desuden bl.a. være opmærksom på, at behandling af personoplysninger skal ske under iagttagelse af persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen.

Efter persondatalovens § 3, nr. 1, er personoplysninger defineret som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det betyder, at oplysninger om juridiske personer, såsom aktieselskaber, anpartsselskaber mv., falder uden for lovens almindelige regulering, hvorimod oplysninger om bl.a. enkeltmandsejede virksomheder er omfattet af definitionen. 

Behandling af personlige oplysninger skal bl.a. overholde betingelserne i persondatalovens §§ 5-8 og reglerne om de registreredes personers rettigheder i kapitel 8-10, herunder retten til indsigt efter § 31.

Der henvises generelt til persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen samt til Datatilsynets hjemmeside.

Læs mere via nedenstående links:

 

Senest opdateret d. 27-06-2014