5.12.2 Brugerbetaling

Der skal betales for miljøgodkendelsen

Du skal være opmærksom på, at miljømyndighedernes arbejde er omfattet af brugerbetaling. Det betyder, at virksomheden får en regning tilsendt fra myndigheden for den tid, som er blevet brugt på sagsbehandlingen. Timetaksten er i 2014 på 302,95 kr. Du kan læse om reglerne for, i hvilket omfang godkendelsesarbejdet er omfattet af brugerbetaling i Brugerbetalingsbekendtgørelsen og i Miljøstyrelsens notat om brugerbetaling for miljøgodkendelse og tilsyn med virksomheder.

Retsgrundlag

Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, BEK nr. 463 af 21. maj 2007.

Senest opdateret d. 27-06-2014

Vil du vide mere

Du kan læse mere om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside.