4.3.2 Afgørelse – Bilag 2-virksomheder

Afgørelsen om revurdering træffes med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 41, jf. § 41a eller 41b og i henhold til reglerne i godkendelsesbekendtgørelsen.

Hvis revurderingen vedrører en virksomhed, som også er omfattet af et eller flere afsnit om standardvilkår (bilag 2-virksomhed/aktivitet), skal disse standardvilkår indsættes i godkendelsen. Se mere om standardvilkår i afsnittet om "Bilag 2-virksomheder".

Tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om eventuelle ændringer af vilkår i virksomhedens godkendelse. I afgørelsen skal der være fastsat en frist for overholdelse af eventuelle nye vilkår.

Hvis revurderingen vedrører en virksomhed, som er omfattet af et eller flere afsnit om standardvilkår, skal disse standardvilkår indsættes i godkendelsen. Hvis virksomheden giver anledning til forurening, som ikke er reguleret af standardvilkår, skal godkendelsen suppleres med de nødvendige krav, herunder egenkontrolvilkår. Se mere om standardvilkår i afsnittet "Bilag 2-virksomheder".

Senest opdateret d. 18-10-2022