5.3.3 Hovedlistepunkt

Begrebet ”hovedlistepunkt” vedrører kun bilag 1-virksomheder og er afgørende for, hvornår virksomheden skal revurderes, forudsat virksomhedens hovedlistepunkt er omfattet af en offentliggjort BAT-konklusion.

Hovedlistepunktet er det listepunkt på bilag 1, der er det væsentligste i vurderingen af den samlede bilag 1-virksomhed, jf. Definitionen i § 2, nr. 9. Det vil sige det miljømæssigt mest betydende listepunkt, som virksomheden er omfattet af på bilag 1.

De fleste af listepunkterne på bilag 1 er tilknyttet eller tilknyttes BAT-konklusioner. Offentliggørelsen af en BAT-konklusion udløser en revurdering af de virksomheder, der er omfattet af BAT-konklusionen, hvor et af de tilknyttede listepunkter er fastlagt som virksomhedens hovedlistepunkt, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 1.

Det gælder også i de tilfælde, hvor aktiviteten udføres som en biaktivitet.

Myndigheden meddeler virksomheden dens hovedlistepunkt

Godkendelsesmyndigheden bør meddele virksomheden, hvilket hovedlistepunkt virksomheden omfattes af i forbindelse med godkendelsen. Det samme gælder, hvis vurderingen ændrer sig, f.eks. ved godkendelse af udvidelser eller ændringer.

Hvis en virksomheds hovedlistepunkt ikke er omfattet af en BAT-konklusion, skal virksomheden revurderes regelmæssigt og mindst hvert 10. år. Den første regelmæssige revurdering skal dog foretages 8 år, efter den oprindelige godkendelse blev meddelt, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 46.

Den væsentligste miljømæssige påvirkning stammer ikke nødvendigvis fra virksomhedens primære aktivitet, da en virksomhed kan have en hovedaktivitet, der er omfattet af § 42 eller bilag 2, og biaktiviteter, der er omfattet af bilag 1.

Eksempelvis kan en råolieterminal udføre raffinering som biaktivitet. Råolieterminalen omfattes af bilag 2, listepunkt C205, mens biaktiviteten er omfattet af bilag 1, pkt. 1.2. Et tilsvarende eksempel er en virksomhed, der som hovedaktivitet har produktion af enzymer, omfattet af bilag 2, listepunkt D210, og som biaktivitet fremstiller farmaceutiske produkter, omfattet af bilag 1, listepunkt 4.5. 

Senest opdateret d. 19-10-2022.

Fakta

Hovedlistepunkt er kun relevant for bilag 1-virksomheder. Hovedlistepunktet er bestemt ud fra miljømæssige kriterier.

Hovedlistepunktet har betydning for, hvilke BAT-konklusioner, der gælder for virksomheden. Dermed har det også betydning for, hvornår virksomheden skal revurderes.

Hvis virksomhedens hovedlistepunkt ikke er omfattet af en BAT-konklusion, skal virksomheden revurderes mindst hvert 10. år.