5.3.7 Tekniske foranstaltninger

I Godkendelsesbekendtgørelsens § 24, stk. 2 og 3 nævnes parametre eller tekniske foranstaltninger, som kan supplere eller erstatte emissionsgrænseværdier. En teknisk foranstaltning kan være krav til indretning, f.eks. krav om olieudskiller eller mulighed for opsamling af spild. Dette skal gøres på grundlag af BAT uden at foreskrive en bestemt teknologi. Der vil for de brancher, der er omfattet af branchespecifikke BAT-konklusioner, meget ofte være nævnt indtil flere teknikker eller teknologier, der kan anvendes til begrænsning af emissioner. Hvilken teknik eller teknologi, der skal anvendes, må bero på en konkret vurdering af det pågældende anlæg eller del af anlæg.

For de brancher, der ikke er omfattet af branchespecifikke BAT-konklusioner, vil der blive udarbejdet BAT-eksempler, der kan give inspiration til, hvilke foranstaltninger der kan komme på tale.

Det er vigtigt at understrege, at der i BAT-sammenhæng er tale om substitution til mindre miljøfarlige råvarer og hjælpestoffer, teknik til bedst mulig drift af anlægget (f.eks. procesoptimering) og om teknologier, som f.eks. rensning af afkastluft.

Som eksempel på parametre kan nævnes massestrømsbalancer, forudsat at anlægget er indrettet, så de enkelte massestrømme er veldefinerede. Eksempler på dette kan findes i reglerne for virksomheder omfattet af bekendtgørelsen om aktiviteter og anlæg, hvor der bruges organiske opløsningsmidler.

Senest opdateret d. 19-10-2022