5.12.10 Nye regler for mellemstore fyringsanlæg

Mellemstore fyringsanlæg (1-50 MW) fik den 19/12-2017 deres egen branchebekendtgørelse.

Den 19. december 2017 trådte bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg i kraft. Bekendtgørelsen skelner mellem nye og bestående mellemstore fyringsanlæg. Nye fyringsanlæg er anlæg, der sættes i drift efter den 20. december 2018, mens bestående fyringsanlæg er anlæg, der er sat i drift inden den dato.

Nye fyringsanlæg, der ikke er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en godkendelsespligtig virksomhed, skal anmeldes og efterleve bekendtgørelsens krav, som er direkte bindende. Kravene omfatter emissionsgrænseværdier, støjgrænser, B-værdier, egenkontrolkrav samt krav til indretning og drift.

Nye fyringsanlæg, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med en godkendelsespligtig virksomhed, skal søge om miljøgodkendelse. For disse anlæg er bekendtgørelsens krav om emissionsgrænseværdier, egenkontrolkrav og krav om indretning og drift direkte bindende og skal ikke fastsættes som vilkår i godkendelsen. Støj og luftimmissioner reguleres derimod af vilkår i den samlede virksomheds miljøgodkendelse. Det samme gør sig gældende for nye fyringsanlæg, som er på en virksomhed omfattet af listepunkt 1.1, men som ikke er omfattet af bekendtgørelsen om store fyringsanlæg.

Læs her om teknisk og forureningsmæssigt forbundet.

Fyringsanlæg, der sættes i drift i perioden 19. december 2017 - 20. december 2018, bliver først omfattet af bekendtgørelsen i 2025 eller 2030 og skal derfor søge om miljøgodkendelse efter de hidtil gældende regler, hvis de etableres på en godkendelsespligtig virksomhed, f.eks. en virksomhed omfattet af listepunkt G 201 eller G 202. Der kan eksempelvis også være tale om motorer eller gasturbiner, som ikke er på en godkendelsespligtig virksomhed, som skal anmeldes efter reglerne i gasmotorbekendtgørelsen.

De nye regler indfases gradvis for eksisterende anlæg, hvor enkeltvise fyringsanlæg på 5 - 50 MW overgår til de nye regler den 1. januar 2025, og fyringsanlæg på 1 - 5 MW overgår til de nye regler den1. januar 2030.

Listepunkt G 201 og G 202 vil fra 1. januar 2030 udgå helt fra godkendelsesbekendtgørelsen.

Vær opmærksom på, at bestående mellemstore fyringsanlæg på 5 - 50 MW, som er omfattet af anmeldeordningen, senest den 1. september 2023 skal anmeldes til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden skal senest den 1. januar 2024 registrere det bestående mellemstore fyringsanlæg og meddele anmelderen, at fyringsanlægget er registreret, og at det skal overholde de direkte bindende bestemmelser i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2025. Disse mellemstore fyringsanlæg må ikke drives efter den 1. januar 2025 uden tilsynsmyndighedens meddelelse om registrering.

Bestående mellemstore fyringsanlæg på 1 - 5 MW, som er omfattet af anmeldeordningen, skal senest den 1. september 2028 anmeldes til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden skal senest den 1. januar 2029 registrere det bestående mellemstore fyringsanlæg og meddele anmelderen, at fyringsanlægget er registreret, og at det skal overholde de direkte bindende bestemmelser i bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlæg fra den 1. januar 2030. Disse mellemstore fyringsanlæg må ikke drives efter den 1. januar 2030 uden tilsynsmyndighedens meddelelse om registrering.

Som udgangspunkt skal mellemstore fyringsanlæg anmeldes i Byg og Miljø enten som eksisterende eller som nye anlæg, afhængigt af hvornår fyringsanlægget skal tages i drift.

Du kan læse mere om dette under Miljøstyrelsens vejledende udtalelser om mellemstore fyringsanlæg.

Ny side d. 24-01-2019